Fazla sosyal ve egoist biri olduğumu söyleyebilirim konuşmaya ne dersin? Dert Hattı