Karşı Cinse Çekingenlik

Karşı Cinse Çekingenlik

Kişilerin flört edebilmeye dair problemler içerisinde yer alışması sık sık görülebilen bir durum olarak adlandırılabilmektedir. Kişilerin bu sorunları aşabilmeleri konusunda da hareket etmeleri hayatlarında önemli bir yer tutmaktadır. Ergenlik dönemlerinden beridir iki cins de karşı tarafla ilişki kurabilmekte ve ilişki tecrübesi de edinebilmektedir. Karşı cinse karşı olan çekingenlik ilk başlarda normal olan bir durum olarak tanımlansa da sonraki yaşlarda da anormal olarak adlandırılabilmektedir. Kişilerin büyüdükçe ve edindikleri tecrübeler doğrultusunda bu sorunlarını aşabilmeleri durumu öne çıkabilmektedir. Bu sorunları aşamayan kişilerin genel olarak ilişki kurmaktan korktukları söylenebilmekte olan bir durum olarak ifade edilebilecek ve gerekli sonuçları da içerebilecek türdedir.

Ucuz Dert Köşesi

Çekingen bir tavır sergilemek, kişilerin karşı cinsle olan ilişkilerini ciddi oranda etkileyebilecek olan bir durum olarak tanımlanabilmektedir. Çekingen kişilerin hayatlarında kendi cinslerinden olan kişiler konusunda herhangi bir sorunları bulunmamaktadır. Kişilerin kendi cinsleriyle son derecede sağlıklı iletişim kurarak; başarılı bir hayat sürdürdükleri görülebilmektedir. Ancak konu karşı cins olunca da aynı aktifliği görebilmek mümkün olmamakla beraber; kişinin tam tersi bir kimliğe büründüğü söylenebilmektedir. Bundan ötürü de kişilerin genel olarak istediklerini karşılamaları konusunda olumlu sonuçları alabilmeleri için karşı cinse karşı olan çekingenlik durumlarını aşmaları gerekmektedir. Bu sayede de normal bir yaşantı içerisinde yer alabilecekleri de söylenebilecek olan bir durum olarak da görülebilmektedir.

Dert Sohbet Hattı

Kişilerin karşı cinsle olan ilişkileri hayatlarını doğrudan etkileyebilecek olan bir durum olarak ifade edilebilmektedir. Kişilerin çekingen tavırları; her zaman toplum içerisinde sevilmeyen ve benimsenemeyen biri olmalarına neden olacaktır. Diğer kişilerin sizi tanıyamaması ve bu yüzden de hayatlarında yer verememesi durumu tamamen çekingenlikten kaynaklı olan bir durum olarak adlandırılabilmektedir. Bu sebepten ötürü de çekingen özellikte olan kişilerin giderek daha da yalnızlaşması ve toplumsal hayata adapte olamaması gibi durumlar sık sık gözlemlenebilecektir. Kişilerin ruh hallerini de derinden sarsabilecek bir yapıda yer alan çekingenlik, aşılamaması halinde; kişilerin ruh sağlıklarında ciddi problemlere yol açabilecek konumda da yer almaktadır. Bu yüzden bireysel olarak aşılamaması halinde uzman yardımı almak da gerekmektedir.

İtiraf Hattı